NAZ

De Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg (NAZ) is een product van de Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn. De NAZ is een bibliografische databank die het gehele gebied van de gezondheidszorg bestrijkt. Software en hosting van de NAZ worden geleverd door Seecr.

Directe toegang

Klik hier om naar het zoekscherm te gaan als u of uw instelling al een abonnement heeft afgesloten.

Inhoud NAZ

De NAZ, Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg, is begonnen als bibliografische databank op het gebied van verpleegkunde. In 2013 is besloten om de NAZ uit te bouwen tot een breder bestand dat het hele gebied van de in Nederland verschijnende Nederlandstalige tijdschriften (ca. 100 tijdschriften) over gezondheidszorg op zal nemen. De databank gaat terug tot 2000, een aantal verpleegkundige kerntijdschriften nog verder. In deze lijst kunt u zien welke tijdschriften zijn opgenomen en t.z.t. ook vanaf wanneer.

Artikelen worden ontsloten op basis van titelgegevens en inhoudelijk met trefwoorden en meestal een korte samenvatting.

De artikelen zijn voorzien van een link naar de full tekst op de site van de uitgever wanneer deze beschikbaar is op internet. Tot deze full tekst heeft u als NAZ-abonnee niet automatisch toegang. Dit is afhankelijk van de abonnementen van uw eigen instelling. Kopieën van artikelen die niet full tekst beschikbaar zijn, kunt u meestal wel aanvragen bij uw bibliotheek.

Voor wie?

De NAZ wordt vooral gebruikt door ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Ook voor andere organisaties, zoals MBO, HBO en universiteiten met opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en Openbare Bibliotheken is de NAZ interessant. Meer weten over de mogelijkheden die een abonnement biedt? Neem dan contact op met de Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn via info@izw-naz.nl.

Abonnementen

De NAZ kent momenteel twee abonnementsvormen. Een single-userabonnement werkt op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord, en kost €49,- per kalenderjaar. Een multi-userabonnement biedt toegang op basis van een IP-adres of IP-range en kost €350,- per kalenderjaar. Deze prijzen zijn exclusief 9% BTW.

Wilt u eerst een proeftoegang voordat u een abonnement start? Dit is ook mogelijk. Voor zowel een proeftoegang als een abonnement kunt u contact opnemen met de Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn via info@izw-naz.nl.